Monialaisesti rakennettu jakso yläkoulussa

Monialaisesti rakennettu jakso yläkoulussa

Viherlaakson koulu, Espoo
Kirjoittaja: Inari Pohtio, Suvi Immonen ja Hanne Pekkinen

 

Koulussa toteutettiin lukuvuonna 2015-2016 monialaisen oppimiskokonaisuuden kokeilu maantiedon ja yhteiskuntaopin yhteistyönä. Kokonaisuuden suunnittelussa oli mukana kaksi maantiedon ja yksi yhteiskuntaopin opettaja. Suunnittelun alussa rehtorille kerrottiin lukujärjestystoiveena se, että maantieto ja yhteiskuntaoppi saataisiin samaan jaksoon. Opettajat pitivät pari suunnittelutapaamista edellisenä keväänä ja työskentelyn suunnittelu jatkui jakson yhteydessä. Teemoiksi työskentelylle valikoitui: kunta ja kuntalainen, Suomen väestö, Suomen ilmasto ja ilmastonmuutos. Työskentelylle asetettiin seuraavia tavoitteita:

  • Yhdistää kahdessa oppiaineessa olevia päällekkäisyyksiä yhdeksi yhteiseksi kurssiksi
  • Mahdollistaa toisaalta oppilaiden itsenäinen työskentely ja eteneminen, toisaalta yhteistyö oppilaiden välillä jopa yli luokkarajojen (tunteja eri luokilla välillä samaan aikaan)
  • Mahdollistaa opettajan ohjaus sitä tarvitseville oppilaille
  • Siirtää painopistettä opettajan työstä oppilaan työskentelyyn
  • Suunnata opiskelua koulun sekä oppikirjojen ulkopuolelle

Toteutusvaiheessa koulun kaikki 9. luokat tekivät projektia 1. jakson ajan kaikilla maantiedon (75 min/vko) ja yhteiskuntaopin (2x75 min/vko) tunneilla. Työskentelyn ajaksi tietokoneluokka ja kannettavat tietokoneet oli varattu käyttöömme. Yhteensä kokonaisuuden aikana tehtiin 9 tuotosta/oppilas kolmesta eri teemasta. Kaikkiin töihin liittyi tehtäviä, jotka palautettiin Fronterin palautuskansioon. 

Opettajat lähtivät kokeiluun innostuneina hyvästä ideasta ja uudesta toimintatavasta. Rehtorin kannustus sekä lupaus epäonnistumiseen olivat myös tärkeitä. Oppilaat ottivat uudet työtavat vastaan hyvin, ja työskentely oli innostunutta. Oppilaiden osallisuus suunnitteluun ja arviointiin eivät olleet ensimmäisessä kokeilussa suuria, mutta niitä on tarkoitus lisätä jatkossa.

Do´s and Don´ts

  • Ei niin paljon arvioitavia töitä (kuormittivat sekä oppilaita että opettajia)
  • Äidinkieli mukaan (ilmeni tarvetta yhteisyöhön)
  • Oppilaat mukaan suunnitteluun sekä arviointiin! 
  • Kokemus oli erittäin hyvä ja toiveissa on jatkaa töitä siitä, mihin jäätiin
Teemajaksot

Teemajaksot