Aarrejahti - ilmiöpohjaisen oppimisen pelillistäminen

Aarrejahti - ilmiöpohjaisen oppimisen pelillistäminen

Säynätsalon yhtenäiskoulun Lehtisaaren talo
Kirjoittaja: Merja Jokinen

 

Suunnittelu

Lehtisaaren koulun kaksi ensimmäistä ilmiöpohjaista pelillistämisprojektia ovat olleet Mörkkijahti ja Aika Matka. Aika Matkan suunnittelusta vastasi kolmen opettajan tiimi. Tällaisen ryhmän tarve tuli selkeäksi edellisenä lukuvuonna toteutetun Mörkkijahdin jälkeen. Suunnittelu alkoi heti lukukauden alussa ja peliviikko toteutettiin joulun alla. 

Ensimmäiseksi koko opettajakunta valitsi pelillistettävän ilmiön, jonka sisältöihin pelipisteet pohjautuvat. Mörkkijahdissa tarkasteltiin kaupungin OPSin yhtä strategista painopistealuetta, hyvinvointia. Aika Matka pureutui koulumme 100 v. juhlavuoden virittämänä historian aikakausiin. Tiimi suunnitteli mm. peliin kehystarinan, pelin säännöt, opettajien ohjeistamisen ja oppilaiden jakamisen ryhmiin sekä vei peliprosessia eteenpäin. Välillä kokoonnuimme koko opettajakuntana asian tiimoilta. Kaikkiaan suunnitteluun käytettiin noin 15 h, lisäksi valmisteltiin asioita jonkin verran tiimitapaamisten välillä. Aika Matkan suunnittelua ohjasivat kokemukset Mörkkijahdista. Mörkkijahdin rakenne syntyi pelillistämiskoulutuksen pohjalta. Halusimme tietoisesti tuoda myös sähköiset ympäristöt pelirakentamisen työvälineiksi.

Toteutus

Mörkkijahdin toteutus kesti yhden viikon. Aika Matkassa halusimme viedä oppilaita ilmiön sisälle jo ennen varsinaista peliviikkoa. Niinpä meillä oli viikko, jonka kuluessa jokainen opettaja suunnitteli ja toteutti 1-2 tunnin historiaan liittyvän kokonaisuuden oman aineensa näkökulmasta. Lisäksi osa oppilaista kokosi koulumme historiaan liittyvän näyttelyn, jonka kaikki oppilaat kiersivät vastaten aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Oppilaat työskentelivät pelisuunnittelun aikana heterogeenisissa 4-9lk oppilaiden ryhmissä. Opettajat ja ohjaajat muodostivat työparit, yhtä opettajaa kohti oli noin 15 hengen ryhmä. Mörkkijahdissa oppilaat jaettiin ryhmiin oman kiinnostuksensa mukaan, Aika Matkassa oppilaat saivat valita kaverin, jonka haluaisivat mukaan ryhmään. 

Oppilaat pyrittiin motivoimaan pelipedagogiikan keinoin. Koukuttamaan pelin maailmaan siten, että oppilasryhmät työskentelivät itse valitsemansa aiheen parissa, sopien yhdessä ongelman, johon pelaajat etsivät pelipäivänä ratkaisua. Osa ryhmästä etsi tietoa, johon pelipisteen ratkaisu perustui, osa kirjoitti kehystarinaa ja dokumentoi prosessia. Videoitiin, editoitiin, tehtiin monivalintakysymyksiä, rakennettiin pelipisteen ulkoasua. Mörkkijahdissa toimittiin enemmän yhden pelisuunnittelun osa-alueen parissa, Aika Matkassa sujuvasti tehtävästä     toiseen vaihtaen. Pelipisteen suunnitteluun oli varattu ajallisesti neljä koulupäivää. Mörkkijahdissa pelattiin yhden päivän aikana ”kylmiä pisteitä”, Aika Matkassa pelaaminen tapahtui kahden päivän ajan – osa oli pelaamassa, osa ohjasi pelaajia pisteellä. Koko koulu siis muuttui pelipäivinä pelikentäksi, luokkahuoneet pelipisteiksi, oppilaat pelin agenteiksi ratkaisemaan pelipisteiden tehtäviä tai pelipisteen roolihahmoa suorittamaan. Opettajia oli rooleissa, jotka elävöittivät kehystarinaa. 

Pelin jälkeen jokainen oppilas täytti palautelomakkeen, jossa arvioi omaa oppimistaan ja antoi palautetta peliviikosta. Painopiste tällaisessa toteutuksessa on laaja-alaisen oppimisen tavoitteissa. Mukana meillä on ollut opettajaopiskelijoita, jotka toteuttivat yhden pelipisteen osana opintojaan. Tänä vuonna koulussamme on valmistavan opetuksen ryhmä, joka teki pelipisteet omasta kotimaastaan. Mörkkijahdin kokemusten perusteella muokkasimme Aika Matkan toteutusta paremmaksi, mutta perusidea säilyi samana. Tämä rakenne toimii erittäin hyvin.

Do’s and Don’ts

  • Varaa riittävä suunnitteluresurssi
  • Varasuunnitelma niille oppilaille, joille sitoutuminen erilaiseen työskentelyyn on haastavaa
  • Huolehdi teknisestä tuesta ja koulutuksesta
  • Yksi pelipäivä riittää
  • Koukuta oppilaat hauskalla tarinalla
  • Uskalla heittäytyä
  • Not so many Don’ts!
 

Kurkkaa Mörkkijahdin ja Aika Matkan yksityiskohtaisempiin materaaleihin: bit.ly/jahti ja bit.ly/aikamatka


Satuprojekti – monialainen oppimiskokonaisuus alkuopetuksessa

Satuprojekti – monialainen oppimiskokonaisuus alkuopetuksessa

Teemajaksot

Teemajaksot