Satuprojekti – monialainen oppimiskokonaisuus alkuopetuksessa

Satuprojekti – monialainen oppimiskokonaisuus alkuopetuksessa

Niittykummun koulu, Espoo
Kirjoittajat: Sanna Rantanen ja Maria Björkenheim

 

Suunnittelu

Kehittyvän toimintakulttuurin ja monialaisten oppikokonaisuuksien valossa ja innostamana päätimme toteuttaa satuprojektin 1A- ja 1B-luokkien yhteistyönä. Aloitimme suunnittelun jo syksyllä 2015, ja ajankohdaksi päätimme huhtikuun 2016. Lukujärjestyksemme mahdollistivat sen, että voimme ottaa 1AB yhteistyöhön 8 opetustuntia / viikko. Neljän viikon ajalta se tekee projektin kestoksi oppilaiden osalta siis 4x8 = 32 tuntia. Käytimme tähän jo palkitetut äidinkielen, matematiikan ja musiikin, sekä "ylimääräisiä" äidinkielen tunteja, mitkä ovat luokilla yhtä aikaa. Lisäksi 1B siirsi yhden puolen ryhmän tunnin koko ryhmälle, jotta saimme projektin työstämisen aikana kaikki paikalle samaan aikaan. Tuntimäärät ja ajankohdat mahdollistavat myös sen, että vakinaisten luokanopettajien lisäksi projektissa kulkivat mukana myös laaja-alaiset erityisopettajat sekä muutama resurssiopettaja.

Projektin teemaksi valikoitui SATU. Päädyimme aiheeseen siksi, että keväällä suurin osa äidinkielen tunneista meni projektihommissa, joten varmistimme opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisen, vaikka aapinen ja työkirja jäivätkin vähäisemmälle huomiolle näinä viikkoina.

Tarkoituksena oli ensin muistella tuttuja satuja, tutustua satujen rakenteisiin, ja sitten ryhmissä luoda oma satu, sekä siitä joko elokuva, äänikirja, kirja, tai sarjakuva, riippuen ryhmän kiinnostuksesta. Ryhmät saattoivat myös työstää jotain tuttua satua, jos oman sadun keksiminen oli hankalaa.

Toteutus

Ryhmät olivat 5-6 oppilaan kokoisia, niissä oli sekä A että B luokkalaisia, tyttöjä ja poikia. Ryhmät huolehtivat projektivihostaan sekä Fronter-huoneen kansiosta, minne he päivittivät myös projektin aikana tehtyjä töitä. Varasimme projektitunneille 11 iPadia (1 per ryhmä) koko projektin ajaksi, ja lisäksi meillä on mahdollisuus varata miniläppäreitä mikäli tarvitsimme lisää teknologiaa oppilaille.

Loimme projektisuunnitelman, missä on jaoteltu tavoitteet, ohjelmat ja mukana olevat opettajat jokaiselle projektipäivälle. Tämä suunnitelma jaettiin jokaiselle mukanaolijalle, jotta he voivat seurata mukana sitä, mitä pitäisi olla jo tehtynä, sekä sitä mitä on tulossa. Alkuun päivät ja suunnitelmat olivat suhteellisen opettajajohtoisia, mutta tavoitteena oli vapauttaa projektin hallinta ryhmille mahdollisimman pian. Ensin tutustuimme käytettäviin ohjelmiin ja niihin reunaehtoihin, jotka piti saavuttaa. Muuten tuotanto oli oppilaista itsestään kiinni.

Arviointi

Tavoitteenamme oli pitää projektia jatkuvan arvioinnin alaisena sekä oppilaiden että opettajien osalta. Pyysimme oppilailta joka viikon lopuksi pienen arvioinnin kyseisestä viikosta. Tavoitteena oli, että ryhmätyötaidot kehittyisivät työskentelyn edetessä, kun oman osallisuuden reflektointia tehtiin säännöllisesti.

Do’s and Don’ts

  • Projektia vetävien opettajien yhteinen suunnitteluaika on ehdoton.
  • Selkeä aikataulu ja suunnitelma kirjattuna ja jaettuna kaikille osallisille. Tällä tavoin on helppo pysyä kärryillä siitä, mitä pitäisi olla jo tehtynä, ja mitä on heti seuraavana tulossa.
  • Valmius joustoon. Jos huomaakin, että jokin osa ei toimi, tai ajoitus ei nyt olekaan hyvä, pitää olla valmis vaihtamaan aktiviteettia melkolailla lennosta. Mutta tätähän open työ monesti on muutenkin...
  • Jo ekaluokkalaiset pystyvät tällaiseen projektiin, kun raamit ja aikataulut ovat selvillä.
  • Laitteiden ja ohjelmistojen toimivuus on syytä tarkistaa. 
  • Jatkuva arviointi onnistuu, kun sille luo oikeasti ajan. Reflektointitilanteet antavat oppilaille myös mahdollisuuden oikeasti miettiä ja työstää omaa ryhmäkäytöstään.
  • Valmiina vielä enemmän virikkeitä ja ideoita oppilaille niissä tilanteissa, joissa joku ryhmä onkin huomattavasti edellä muita, ja valmiina 'ennen aikojaan'.
 

Linkki blogiin, jonka 2016 huhtikuussa julkaistut postaukset liittyvät satuprojektiin: bit.ly/niittykumpu


 

Jaksotyöskentelyä eri ikäisten  oppilaiden kesken

Jaksotyöskentelyä eri ikäisten oppilaiden kesken

Aarrejahti - ilmiöpohjaisen oppimisen pelillistäminen

Aarrejahti - ilmiöpohjaisen oppimisen pelillistäminen