PLAY UP – lastenohjelmat eri vuosikymmeninä

PLAY UP – lastenohjelmat eri vuosikymmeninä

Kilpisen yhtenäiskoulu, Jyväskylä
Sari Granroth-Nalkki

 

Monialainen oppimiskokonaisuus PLAY UP toteutettiin syksyllä 2016 koulussamme alakoululaisten ja seitsemäsluokkalaisten kanssa. Tavoitteenamme oli vuorovaikutuksen ja ilmaisun kehittäminen (L2) sekä tieto-ja viestintäteknologisen osaamisen vahvistaminen (L5).

Oppilaat (noin 260) jaettiin sattumanvaraisesti sekaryhmiin. Kaikkiin ryhmiin ei riittänyt alakoululaisia, joten osa ryhmistä koostui ainoastaan eri luokkien seitsemäsluokkalaisista. PLAY UP työskentelyä oli 7 koulupäivän ajan 2 tuntia päivässä. Tämän lisäksi vietimme projektin päättymisen jälkeen PLAY UP -festivaaleja. Tähän juhlaan osallistui koko koulu ja ansiokasta työskentelyä palkittiin asiaankuuluvin Oscar-palkinnoin.

Teema ja ryhmäytyminen

PLAY UP:n tämänvuotinen teema oli lasten ohjelmat eri vuosikymmeninä. Jokainen ryhmä tutustui tietyn vuosikymmen lastenohjelmiin ja etsivät niistä ajalle ominaisia piirteitä käsitekarttaan. Tämän jälkeen ryhmä suunnitteli, käsikirjoitti, valmisti ja kuvasi oman lastenohjelman vuosikymmenen piirteitä kunnioittaen. Koska oppilaat eivät tunteneet toisiaan, ensimmäinen työskentelykerta käytettiin ryhmäytymiseen toiminnallisen tutustumispelin avulla. Kokonaisuus onnistui hienosti ja oli upeaa nähdä eri ikäisten yhteistyötä. Seitsemäsluokkalaiset huolehtivat mainiosti pienemmistä ja toisaalta alakoululaiset toivat aktiivisuutta ryhmien toimintaan. Mukavaa oli myös se, että joitakin uusia ystävyyksiäkin solmittiin.

Suunnittelu ja rakenne 

PLAY UP toteutettiin siten, että toimintaa oli peräkkäisinä seitsemänä koulupäivänä aina samaan aikaan klo 10-12. Välissä oli ruokailu, johon oppilaita kehoitettiin menevän projektiryhmissä. Haastetta tällaiseen rakenteeseen toi se, että osalla ryhmistä ohjaava opettaja vaihtui useamman kerran päivien aikana. Ohjaavat opettajat valikoituivat lukujärjestysten perusteella siten, että kyseisinä aikoina alakoulussa tai seiskaluokkalaisten parissa opetusvuorossa olevat toimivat ohjaavina opettajina. Jokaisella opettajalla oli 3-4 ryhmää ohjattavanaan.

Oppimiskokonaisuuden valmistelusta vastasi koulumme KEKO-ryhmä. Ryhmä myöskin oli taustatukena koko prosessin ajan. Opettajille tarjottiin iMovie -koulutusta etukäteen ja kirjalliset ohjeet suullisten lisäksi kuului jokaisen ohjaavan opettajan materiaalipankkiin. Tämän lisäksi koko suunnitteluprosessin aikana käytössä oli yhteinen OneNote-pohja, josta kaikkien oli mahdollista löytää tietoa ja myöskin osallistua suunnitteluun kirjoittamalla omia ajatuksiaan ja ideoitaan. 

Arviointi

Arviointi PLAY UP:ssa tapahtui siten, että jokainen oppilas arvioi omaa työskentelyään ja oppimista jokaisen tapaamisen jälkeen. Opettajilla oli myös mahdollista antaa kirjallista palautetta jatkuvan suullisen palautteen lisäksi. Viimeinen työskentelykerta käytettiin vertaispalautteen antamiseen, jolloin samassa tilassa työskentelevät ryhmät katsoivat toistensa tuotokset ja arvioivat niitä valmiin arviointipohjan avulla. OneNoten avulla keräsimme opettajien palautetta projektista ja lisäksi saimme oppilaiden arvioinneista tärkeää tietoa.

Upeaa oli, että opettajien innostus ja tunnelma onnistuneesta kokemuksesta näkyi totena myös oppilaiden arvioinneissa. Mietittäviä asioita ensi vuodeksi jäi projektin kesto. Pienimmille oppilaille seitsemän päivän "rutistus" tuntui olevan melko haastava. Lisäksi toimintapaikat ja ryhmien muodostaminen vaativat pientä hienosäätöä jatkossa. 

Tiivistetysti voidaan todeta onnistuneen monialaisen oppimiskokonaisuuden tuoneen kouluumme lisää yhteisöllisyyttä ja hymyä monien huulille!

 


Kysy lisää tästä casesta: sari.granroth-nalkki@jkl.fi


Poro

Poro

Peliviikko

Peliviikko