Minun juureni

Minun juureni

Alakorkalon koulu, Rovaniemi
Paula Karvo

 

Videolla rehtori, oppilaat ja yhteiskumppani tiedekeskus Arktikumin edustaja kertovat yhteisestä monialaisesta oppimiskokonaisuudesta teemalla Minun Juureni.

 

Suunnittelu

Aloitimme suunnittelun edellisenä keväänä noin puoli vuotta ennen toteutuksen alkamista. Aiheen suunnittelu aloitettiin yhdessä koulun henkilökunnan kanssa ja otimme yhteyttä yhteistyökumppaneihin. Yhteistyökumppaneiksi lähtivät tiedekeskus Arktikum, Lapin maakuntamuseo, kulttuuritalo Korundi, Metsähallituksen vuorovaikutteinen tiedekeskus Pilke ja jätekeskus Napapiirin Residuum Oy. Myös oppilaat osallistuivat suunnitteluun, samoin huoltajilta kysyttiin vinkkejä. Pidimme kevään aikana suunnittelu- ja tutustumispäivän myös Arktikumissa. 

Syksyllä jatkoimme suunnittelua ensin koko opettajakunnan kanssa ja sitten 1.-2., 3.-4. Ja 5.-6. luokan opettajat suunnittelivat pareittain. Päätimme pitää teemaviikon (5-6- päivää), jolloin jokainen opettaja ohjaa tällöin omaa luokkaansa. Aihetta lähestyttiin luokkapareittain, esim. 3.-4. luokan käsittelytapa on erilainen kuin 5.-6. luokan jne. Yhteinen aihe mietittiin opettajakunnan kanssa yhdessä, koska emme ole tehneet tämän tapaista koskaan aikaisemmin.

Oppilaiden osallisuus suunnittelussa 

 • Edellisenä keväänä oppilaat saivat valita eri teemoista kiinnostavimman (Mystiset heimot, Kiehtova kulttuurimatka, Arktikumin Kauan eläköön esine jne.)
 • Mitä asioita oppilaat haluavat kirjoittaa itsestään, perheestään suvustaan jne.
 • Minkä valokuvan he haluavat tuoda kansikuvaksi (ruutusuurennos)?
 • Millä välineellä kirjoittavat päiväkirjaa ja kertomusta ”Minä”? (paperille, chromebookilla roiedu- ympäristössä)
 • Mitä kysymyksiä oppilaat haluavat esittää vierailijalle?
 • Mikä harrastus heitä kiinnostaa (Säpinää syksyyn)?
 • Kertomuksen kirjoittaminen viikon aikana näkemästään ja kokemastaan
 • Sarjakuvan teko
 • Nyyttäreiden suunnittelu

Aikataulutus

7.9. Vanhempainilta
13.9. Minä –teema
14.9. Säpinää syksyyn (uuden harrastuksen löytäminen) Urheiluopistolla
Kylä tutuksi kävellen ja pyöräillen
15.9. Vierailija / Alakorkalon ja Niskanperän historia- kirjaan tutustuminen
16.9. Arktikum ja Korundi
19.6. Tehtävien tekoa
20.9. Residuum (tarinan kirjoittaminen, aiheet yhdessä mietitty ja opettaja auttaa + sarjakuva)
Arviointi ja yhteisen tapahtuman suunnittelu ja toteutus

Tavoitteet 

Yleiset tavoitteet

 • Juuret tutuksi
 • Kylä tutuksi
 • Rovaniemen historiaa tutuksi
 • Ilmaston muutoksen ymmärtäminen
 • Oppilaat tutustuvat ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, sen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen
 • Oppilas oivaltaa miten itse vaikuttaa kestävään kehitykseen
 • Kestävän kehityksen merkitys ihmiselle ja luonnolle
 • Oppilaat itse vaikuttavat ja ehdottavat aiheita ja työskentelytapoja
 • Oppilaat ja vanhemmat osallisina

Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

 • Ryhmissä opitaan toisilta
 • Oppijalla on oma aktiivinen pohdinta ja toiminta
 • Prosessi tärkeä
 • Oppimisessa tarvitaan kriittisyyttä ja suhteellisuutta
 • Tärkeää oman oppimistyylin löytäminen
 • Jokaisen kasvun polku on yksilöllinen
 • Tiedon soveltaminen pakottaa ajatteluun

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

 • Arvomaailman muutos (mitä oikeasti tarvitaan ja mikä on tärkeää)
 • Oman kulttuurin tunteminen ja arvostaminen
 • Suomalaisuus, rovaniemeläisyys ja napapiiriläisyys
 • Kun opit omat juuresi, arvostat muita

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

 • Rohkaistaan tunnistamaan omat vahvuudet
 • Liikunnan merkitys tärkeä
 • Kotitehtävänä opetellaan jokin arkinen työ (leipominen luokkakavereille)
 • Paikallinen leivonnainen tai raaka-aineet
 • Luodaan tasa-arvoiset lähtökohdat tulevaisuuteen
 • Kestävä kehitys ja luonnosta huolehtiminen

Monilukutaito

 • Opitaan tulkitsemaan ja jakamaan tietoa
 • Opitaan käyttämään omia kokemuksia ja olemassa olevaa tietoa
 • Mediakriittisyys, tiedon kyseenalaistaminen
 • Opitaan, että sama viesti voidaan tulkita monella tavalla (omat tunteet ja asenteet)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

 • Tulevaisuuden perustyökaluja työpaikoilla
 • Opitaan käyttämään roiedu- ympäristöä tehokkaasti
 • Oppilaat voivat myös opettaa toisiansa
 • Tasapuolinen mahdollisuus käyttää laitteita
 • Samalla opetellaan kymmensormijärjestelmää
 • Hyvä oppimisen väline

Työelämätaidot ja yrittäjyys

 • Käsillä tekeminen ja omasta työstä iloitseminen on tärkeä
 • Työmoraalin oppiminen
 • Työpaikkavierailut
 • Oman työn esittelyn opettelu kasvattaa itsetuntoa

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 • Auttamisen ilmapiiri ja yhteisöllisyys
 • Tähtäimenä osallistuva ja myönteinen lapsi, josta kasvaa aktiivinen aikuinen
 • Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä ja toisen mielipidettä tulee kunnioittaa
 • Hyvä malli kestävän kehityksen arkikäytännöistä
 • Lapsen ääni on tärkeä
 • ”Elämässä vain muutos on pysyvää”

Oppiaineet

Ku, fyke, hi, ai, bg, ym, li, yhteiskuntaoppi, ruotsi ja englanti

Arviointi

 • Oppilaiden työskentelyn tarkkailu
 • Aktiivisuus ja innokkuus vierailukohteissa
 • Yhteistyö (parin ja ryhmän kanssa sekä vierailukohteissa olevien asiantuntijoiden kanssa)
 • Hyvät käytöstavat 
 • Portfolio + roiedu- ympäristössä työstetty materiaali
 • Itsearviointi
Arkkitehtuuri

Arkkitehtuuri

Poro

Poro